حیرانی

!تو حیرانی در این هنگامه من هم از تو حیران تر

عناوین مطالب وبلاگ "حیرانی"

» Restore to me the joy of your salvation :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
» Law of Reversed Effort :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» تیترم کجا بود؟ :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سلام بر فاطمه (سلام الله علیها) :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» به یاد سراینده "ناگهان چقدر زود دیر مى شود" :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تو مهربانى و من کم صبر :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» حدیث روز :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» وایسا دنیا :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» لهو و بى‏خبرى :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» به نام خداوند بخشنده بخشایشگر :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧